fazilet

İLKBAHARDA DONDURMA YENMEMELİ

Havalar günlük güneşlik geçince tatlıcılar, pastaçılar dondurma imalatını hızlandırıyor. Seyyar arabalarıyla okul önlerinde dolasan dondurmacılar küçüklerin ilgisini çekiyor. Halbuki sağlık uzmanları bu konuda, «Aman dikkat çocuklar, dondurma için daha erken» diyor. «Dondurma sütten yapılan bir gıdadır. Bir şeyin dondurulması mikropların öldürülmesi mânâsına gelmez. Bu sebeple, dondurma, çok temiz sütle ve çok temiz şartlarda yapılmalıdır» şeklinde konuşarak şu bilgileri veriyorlar :

En güzel kazanç nasıl olur

En güzel kazanç o tacirlerin kazançlarıdır ki, konuştuklarinda. yalan söylemezler, kendilerine bir şey emanet edildiğinde ihanet etmezler, söz verdiklerinde caymazlar, üzerlerinde bir borç olduğu zaman uzatmazlar, alacaklı olduklarında borçlu olanları sıkmazlar, sattıkları malı aşırı övmezler, satın aldıkları vakitte (ucuz alabilmek için) satın aldıkları şeyi yermezler. (Ramuz 1555.)

HADÎS-İ ŞERİF;

KADİR GECESİ

Daha önceki ümmetlere verilmeyen, yalnız biz Ümmet-i Muhammedi ihsan edilen «bîn aydan daha hayırlı» bir gecedir. Çünkü ilâhî hitabın insanlığa teveccüh ettiği ilk gecedir. Kur'ân-i Kerîm, bu gecede inmeye başlamıştır. Resûlullah (S.A.V) Efendimiz, Peygamberlik vazifesine bilfiil bu gece başlamıştır.

Kadir sûresinde mealen buyuruluyor ki:

«Zâtımızla, sıfatımızla, kudret ve aza-metimizle biz, O Kur'ân-ı Azimüşşan'ı.: Kadir gecesinde indirdik. Habibim! Kadir gecesi nedir? Ve nasıl bir fazilete sahiptir? Bunu sana kim bildirebilir? Elbette hiç kimse biîdiremez. O öyle bir gecedir ki, içinde Kadir gecesi bulunmayan, gecesi gündüzü ibâdetle geçirilen bin aydan daha hayırlıdır. O gece Allah'ın İzni ile bölük bölük melekler ve Ruh, herşeye ait mukadderatın infazı için yeryüzüne iner-ler. Sabaha kadar o gece mü'minlere se-lâmettir. Melekler selâm okur» o gece başdan başa emniyettir.»

BENLERE DİKKAT

Benlere dokunmak katiyen doğru değildir.

Benler, kesilmez, tahriş edilmez, sıkılmaz. Benler ancak doktor lüzum görürse yok edilmelidir.

Bunlar çeşitli şekillerde yok edilebilir. Çoğu zaman benler elektrik tedavisi ile yakılır.

Ama kendi kendine bir takım çarelere başvurmak, bir benin sonradan çok daha zararlı olmasına yol açar.

PROPAGANDA

Küçük Hasan annesine sormuş :

— Anneciğim, propaganda ne demektir?

— Söyleyeyim canım. Ben yeni bir elbise istediğim zaman baban benim eski elbiselerimi nasıl metheder bilirsin? İşte buna propaganda derler.

KİSİ SEVDİĞİ ÎLE BERABERDİR

Rasülullah (S.A.V.) Efendimizden sordular :
«Bir kavmi seven fakat onların yaptığı şeyleri yapmayan kimsenin hali nedir?»

Peygamberimiz şöyle buyurdular :
«Kişi sevdiği ile beraberdir.»
«Kıyâmet günü amelinden ümitsiz ve günahkâr bir kul olarak Allahü Teâlâ'mn huzuruna çıkan bir kimseye Allahü Teâlâ buyuracak ki:
«Ey kulum! Falan yerde benim kulum falan âlimi bilir misin? Ve falan arifi tanır mısın?» O kul da :
«Evet Yâ Rabbi! Bilirim ve tanırım.» diyecek.

Bunun üzerine Hak Teâlâ buyurur, ki :
«İşte ben seni onun yüzü suyu hürmetine afvettim.»

İşte Allahü Teâlâ, sevgili kullarını tanıyan, onlara muhabbet eden, onların halleriyle hallenmeye ve onların yolunda yürümeye çalışan kimseleri rahmetine erdirecektir.

(Nefehatül - Üns)

YARDIMLAŞMA

El ağıza, göz ve kulak ele ve ayağa, ayak da diğer uzuvlara yardımcı olur. İnsanlar, birbirini tamamlayan bu uzuvlar gibidir. Müslümanların yardımlaşması, var oluş hikmetlerindendir. İnanmış bir kimse, bu gibi yardımlarla insan olmanın hazzını tatmış ve kâmil mânâda Müslüman olduğunu hareketiyle isbat etmiş olur.

Hiçbir şahsa yardım etmemek, insanî vazifelerden habersiz kimselerin davranışı, işin iyisini ve kötüsünü ayırt etmeden her faaliyete yardımcı olmak ifrata kaçarak yanılmaktır. Dinî ölçülere uygun olan işlerde yardımlaşmayı bu çizgiden sapmış olanlara şer ve günahta ortak olmamayı ihtar eden bir âyet-i kerîmede, «İyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve haddi aşmak üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah cezası çok çetin olandır.» (Süre-i Mâi-de 2) buyrulmaktadır.

İMAM-I AZAM VE PEJMÜEDE ZENGİN

Bir gün îmamı-ı Azam'ın huzuruna pejmürde giyimli biri girer ve konuşulan dini mevzulara kulak verip dinlemeye başlar. Meseleler sorulup, müşküller hal olunduktan sonra herkes birer birer kalkıp giderken, pörsümüş hirkalı adam da toparlanıp kapıya doğru yönelir. Ebu Hanife (R.h.A.) ona «Sen biraz bekle» der.
Diğer ziyaretçiler çıkıp gittikten sonra ortalığın tenhalaştığnı gören Hazreti İmam, «Su seccadenin arasına elini sok, orada bin dirhem var, onu al» der.
Adam işaret edilen yere elini sokunca bin dirhemi çıkarır ve ne yapacağını sorar. Imam-ı Azam :

«Bu parayla kendine bir güzel elbise al,» der. Adam tebessüm ederek :

«Ya İmam! Ben zengin bir adamım» yardıma ihtiyacım yoktur»» diye mukabele eder.

Ebû Hanife bu defa şu karşılığı verir :

«Sen nasıl zenginsin; anlayamadım? Resulullah'in (S.A.V.) şu hadislerini işitmedin mi?

(Allah kulunun sırtında verdiği nimetlerin eserini görmeyi sever.)

Sorgusuz sualsiz cennete gidecekler

Kıyamet olunca, dünyada üzüntü, sıkıntı ve hastalık çekmiş insanlar getirilecek; onlara amel defteri dağıtılmayacak, onlar için mizan kurulmayacak ve kendilerine sırat köprüsü de konmayacak, bilâkis üzerlerine ecir (ve mükâfat) döküldükçe dökülecek (sorgusuz ve sualsiz cennete girecekler). (Ramuz 799.) Hadisi Şerif

GÜL, NEDEN ÇİÇEKLERİN ŞAHI?

Gül, çiçeklerin şahı kabul edilir. Çünkü gül. eşsizdir, gül mübarektir. Kızlarımızın isimleri; Güllü, Güldane, Gülser, Gülseren, Gülveren, Gülderen, Gülsemin, Gülşen, Gülizar...

Nihad Sami Banarlı, kızlarına hep böyle gül terkibi isimler koyan Bozkırlı bir kapıcı hanıma sorar :

«Sizin memlekette çok fazla gül mü var ki, çocuklarınızı hep bu isimlerle çağırırsınız?»

«Hayır» demiş kadın. «Toprağımızda bir tek gül bile yetişmez... Ama gül başka... Gül, Peygamberimizin, Muhammed (S.A.V.) Efendimizin remzidir.»

İşte gül, milletimize kokusu, rengi ve iffetiyle Âlemlerin Efendisini, yaratılış sebebini hatırlatan bir remizdir. Bu sebeple, mübârek çiçektir. Fatih Sultan Mehmed Han, elinde gül koklarken resmini de bu rumuzla yaptırmıştır.

İçeriği paylaş

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

Anket

Fazilet.org taki konuları nasıl değerlendiriyorsunuz: