fazilet

YILDIRIM BEYAZİD'İN YILDIRIMLIĞI


Vesikalara göre, Sultan Birinci Bayezid'in ünvanı «Celâleddin»dir. Fakat o, bu resmî unvanıyla değil, «Yıldırım» lakabıyla şöhret bulmuştur. Bu lakap, onun muharebelerde gösterdiği sürat ve yiğitlikten dolayı, asker ve halk tarafından verilmiştir. Ancak bu hususta rivayetler değişiktir.

Bir rivayete göre, şehzadelik devirlerine rastlayan 1386 Osmanlı - Karaman harbinde, yani Konya savaşında babası Birinci Murad'ın sol cenah kumandanı olarak gösterdiği gayret ve süratten kinaye «Yıldırım» unvanını kazanmıştır.

İSLÂMDA EZAN SÜNNETİ


Hicretin birinci yılna kadar namaz için ezan okunmazdı. Mekke'de iken ibadetler gizli yapılıyor, namazlar tenha yerlerde kılınıyordu. Medine'de ise bu alışkanlıktan ve azlıktan dolayı önceleri ihtiyaç hissedilmiyordu. Fakat müminler çoğalmaya başlayınca, vaktin geldiğini bildirici bir alâmete ihtiyaç duyuldu.
Peygamberimiz Aleyhisselâm bu hususu eshabıyla istişare etti. Namaz vakitlerinde bayrak dikilmesi teklifi kabul görmedi. Boru çalınması teklifi yahudi âdeti olduğu için istenmedi, Çan çalınması hıristiyanların, ateş yakılması ise mecusilerin işi olduğundan, onlara benzemekten kaçınma sebebiyle beğenilmedi. Sonra Hazreti Ömer (R.A.)´in, yüksek bir yerde nidâ olunması teklifi münasip görüldü.

DONDURMA NASIL YAPILIR


Haziran ayının ortası dondurmama normal mev-siminin başlangıcı sayılır. özellikle çocukların üzerine çok düştüğü bu gıda maddesi; zenginleştirilmiş sütun şeker, harç ve aroma maddeleri, bazen de yumurta katılıp dondurulması suretiyle elde edilen değişik aromalı bir süt mamulüdür. Yapısına giren maddelerin miktarına ye işleme tekniğine göre bir çok çeşidi vardır. Pek çoğunun yapısında sütteki maddeler daha: yoğun bir halde bulunur. Ayrıca yapıya şeker, çeşitli aroma ve harç maddeleri girer. Bunlar reçetelerine göre hesaplanıp bir araya getirildiğinde dondurmanın esas unsuru olan «miks»i meydana getirir.

İSLAMIN ŞARTLARINDAN OLAN HAC


Hac, lügat itibariyle «kasdetmek, istemek ve yap-mak» manalarını ifade eder. İstılahta ise, belli bir zaman içinde belli şeyleri yaparak Kâ'be-i Muazzama'yı ziyaret etmek demektir.

Haccın farz olması şu şartlara bağlıdır :
1 — Müslüman olmak,
2 — Akıllı olmak, deli ve bunak olmamak
3- Bâliğ (Ergenlik çağaına girmiş) olmak,
4 — Hür olmak, köle olmamak,
5 — Eğer müslüman «dâr-ı harp»te ise, haccın farz olduğunu bilmiş olmak,
6 — Hacca gidiş gelişine ve geride kalanlarına yetecek mâlî imkanı olmak,
7 — Hac vakti gelmiş olmak. Hac vakti, Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür.

Bu şartlara sahip olan ve gidip gelmeye sıhhati elverişli bulunan kimseye, hac farz olur. Ömrü içinde her hangi bir senede edâ etmekle bu borç ödenir.

GARİPLERİN DUÂSI BEREKÂTI


Batılıların Muhteşem Süleyman ile Hayreddin paşa arasında geçen yazışma

«...Sen ki Lalam, Cezayir Beylerbeyi, Gazi Hayreddin Paşasın... Her ahvalin, katımızda ma´lûmumuz olmuştur... Dünya ve âhirette, yüzün ak olsun. Cezayir önünde, iki BURC feth eylemişsin; gâzân mübârek olsun, Ol gazanın nişanesi olarak sana, iki hil'at ve iki sorguç gönderdik. Teberrüken ras kılasın. Kattâreyi (Kılıcı) beline asıp, cihad idesün. Seni ve cümle yoldaşlarını, Allahü Teâlâ'nın birliğine ısmarladık..

Es-Sultan İbnüs - Sultan, Süleyman Hân...»

Bu Hatt-i Hümâyûnu ve Padişah armağanlarını alan Barbaros Hayreddin Paşa, şunları yazıyor :

«...Hil´at-i fâhireyi (Padişah armağanı kaftanı) sırtıma giyip, sorguçları sarığıma sokup, kattâreyi boynuma astım...

Som sırma âyetler yazılı, yeşil sancağı ve al filândırayı, Paşa kapımızın üstüne diktirdim. Cümle ehali gelip Sancağı Padişahî'yi ziyaret ettiler. Hepsi hayrette kalırlardı.

AYNA TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR


Ayna ılık sabunlu su ile silindikten sonra durulanıp tüysüz bir bezle kurulanmalıdır.

Sonra buruşturulmuş bir gazete kâğıdı ile ovularak parlatılır.

Üzerinde sinek lekeleri varsa bunlar da sirkeli su ile silinerek çıkarılır.

HORLAMAMAK İÇİN NE YAPMALI


Horlamak, çok rahatsız edici birşeydir. Çoğunluk da kötü alışkanlıklardan, sağlığımızdaki bazı aksaklıklardan kaynaklanır.

Aşırı derecede sigara, alkol alışkanlığı, akşamları ağır yemekler yemek ve aşırı bedeni faaliyet vb. horlamaya sebep olabilir.

Burunda hava kirliliği ve sigaradan ileri gelen allerji de öyle. Burundaki tıkanıklıklar (polip vb.) ve ağzınıza uygun olmayan protezler, çok küçük bir çene, çok büyük bir dil vb, de horlamaya sebep olabilir.

Bir de ne şekilde yattığınız zaman daha çok horladığmıza dikkat edin. Sırtüstü yattığınızda mı, yan yattığınızda mı? Ona göre kendinizi ayarlayın ve uyumadan önce horlamadan yattığınız şekilde yatmaya itina gösterin.

Kızılay ilk ne zaman kuruldu


11 Haziran 1868'de ilk yardım cemiyeti olan ve bugünkü Kızılay'ın temelini teşkil eden «Mecruhin-i Asakir-i Osmaniye Muavenet Cemiyeti» (Yaralı osmanlı Askerlerine Yardım Cemiyeti) kurulmuştu, Meşhur Marko Paşa ile Miralay Abdullah Bey bu derneği kuran kişiler olmuşlardı.

Cemiyet 1877´de Hilâl-i Ahmer adını almış, 1935 yılında da adı «Türkiye Kızılay Cemiyeti»ne çevrilmişti.

VİŞNE ŞURUBU NASIL YAPILIR


Malzemesi : 1,5 kilo vişne, 1,5 kilo şeker.

Vişne şurubunun Hazırlanışı

Vişneler iyice yıkanır ve çekirdekleri çıkarılır. Porselen bir kaba bir kat vişne, bir kat şeker olmak üzere doldurulur.

Sonra kapağı kapatılır ve bir gün bekletilir. Bu süre sonunda vişneler sularını bırakır, şeker de tamamen erimiş olur.

Sonra vişneler delikli bir kepçe ile çıkarılır, kalan su bir tülbentten süzülerek şişelere doldurulur.

Elde kalan vişnelerin de suyu sıkılarak şuruba ilâve edilir.

EGZOZ GAZI FELÇ EDİYOR


Vasıtaların çıkardığı egzoz gazlarının insan ve hayvanlarda zehirlenmelere, diş eti, bağırsak, böbrek, mafsal ve felç hastalıklarına yolaçtığı tesbit edildi.

«Motor ve Taşıt Sanayii Kongresi»ne bir tebliğ su-nan 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinden Arama Sonuçları Prof. Dr. Mustafa Demirsoy, egzoz gazlarının, insan ve hayvan sağlığı yanında tabiatı da kirlettiğini hatırlattı.

Gelişmiş ülkelerde benzin motorlarının çıkardığı egzoz gazlarının oranını sınırlayan kanunlar yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Demirsoy, motorun içinde ve dışında yapılacak birtakım değişikliklerle egzoz gazı oranının azaltılabileceğini bildirdi.

İçeriği paylaş

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

Anket

Fazilet.org taki konuları nasıl değerlendiriyorsunuz: